Dětský kroužek

Rybářský kroužek

 1. Dětský rybářský kroužek „Mladí rybáři Červený Kostelec“ funguje pod vedením Bc. Karla Nedvěda a Daniela Nedvěda.
  Pro svou činnost užívá v zimních měsících pronajaté prostory (učebnu) na druhém stupni Základní školy V. Hejny v Červeném Kostelci, v podzimních a jarních měsících využívá kroužek vod při MO ČRS Červený Kostelec. Schůzky jsou 1 x za 14 dní (v roce 2022/2023 – liché středy).
  Náš rybářský kroužek navštěvují kluci i holky ve věku 5 až 15 let.
  Docházka do kroužku a splnění povinnosti, kterou je zdárné splnění závěrečných rybářských testů je pro děti podmínkou k získání vlastního rybářského lístku a povolenky k rybolovu. 
 2. Povinnost je dvouletá docházka do rybářského kroužku. Rybářské zkoušky k získání rybářského lístku žák skládá v červnu na konci školního roku, ve kterém začal do kroužku chodit a po zdárném splnění se stává samostatným rybářem. 
 3. Ostatní děti, které mají povinnost být až do 15 let svého věku v rybářském kroužku se musí vždy v prosinci podrobit zdokonalovacímu školení, které je zakončeno vědomostním testem. Krom povinnosti začínajících rybářů navštěvovat rybářský kroužek nabízí vedoucí i starším dětem pravidelnou docházku na kroužek. Členové rybářského kroužku se mohou účastnit aktivit rybářského kroužku (víkendové pobyty na rybářské chalupě, zážitkové akce, rybářské soustředění na ÚN Rozkoš atd.) 
 4. Splněním rybářských testů se dítě stává plnohodnotným rybářem. V případě, že dítěti následně je RS odebrána povolenky postupuje se dle platné legislativy.
 5. Rybářský kroužek je zpoplatněn částkou 300,- Kč/dítě/rok.
 6. Kontakt na vedoucího: Bc. Karel Nedvěd – 777262545

Dětské rybářské soustředení ROZKOŠ 2020

Tak se nám rok s rokem sešel a znovu jsme přijeli navštiíit naše „moře“. Děti z ČRS z.s. MO Červený Kostelec se účastnily dětského rybářského soustředění na svazové vodě UN Rozkoš, r.r. 451200 v ATC Rozkoš Česká Skalice….Čas utekl nějak rychle, u vody je tomu vždy tak, obzvláště, když nás rybařina baví a ryby spolupracují.V rámci dětského rybářského soustředění se děti dozveděly spousty nových věcí, shlédly vybavení vozidel IZS – Hasici Červený Kostelec a bedlive naslouchaly výkladu dobrovolných hasičů, vyslechly si úžasnou přednášku na téma „Sumec velký, naše nejvetší sladkovodní ryba“, kterou si pro děti připravil Martin Lazok, který dětem ukázal vybavení na lov této ryby. Dětem se v průběhu soustředění podařilo nachytat celkem 224ks ryb. Největší rybou byl kapr dlouhý 90cm. Krom kaprů deti nachytaly i cejny, plotice, úhoře a vytáhly i několik škeblí.Celková délka ulovených ryb činila 7.853cm.Velice děkuji štědrým sponzorům:- Město Červený Kostelec, Carpservis Václavík, Karel Nikl, Mikbaits, LK Baist, Bejs Fish, Rybina Hradec Králové, restaurace U Černého koně Červený Kostelec, řeznictví Krejska Červený Kostelec, pekárna Gaisler Červený Kostelec, SaarGummi Červený Kostelec, železářství Melichar Červený Kostelec.

K. Nedvěd

Dětské rybářské soustředění Rozkoš 2019

Mladí rybáři a rybářky při ČRS MO Červený Kostelec se v době od 22.06.2019 do 27.06.2019 zúčastnili dětského rybářského soustředění, na svazové vodě, Rozkoš r.r. 451200.

Dětské rybářské soustředění proběhlo na ÚN Rozkoš v České Skalici a to přímo v autocempu ATC Rozkoš po levé straně od Úpského přivaděče.

Tohoto soustředění se zúčastnily děti ve věku 6 až 16 let z rybářského kroužku, tři vedoucí a jeden kuchař. Soustředění začalo stavbou vojenského stanu a následovala stavba stanů účastníků soustředění. V průběhu soustředění jsme měli možnost podívat se na služebnu Vodní záchranné služby na Rozkoši a členové „vodníků“ nám ukázali krom dalšího vybaveni i motorové čluny, které používají při své práci. Na člunech nás i po Rozkoši provezli a řeknu Vám, z vodní hladiny je to na břeh úplně jiný pohled 😉. Dále nás navštívili členové dobrovolných hasičů z Č. Kostelce – Lhoty, kteří nám ukázali výbavu pro boj s ohněm a v parnem dni nás trošičku ochladili.
Děti, které se rybářského soustředění účastnily nachytaly celkem 242 ks různých druhu ryb (kapr, cejn, okoun, plotice) a to o celkové délce 9632 cm.

V závěru soustředění nás navštívili: Jaromír Kratěna a Hanka Lindnerová, kteří si pro děti připravili soutěže zručnosti a dětem přivezli hodnotné ceny.

Tento rok nám počasí opravdu přálo, sluníčko svítilo, někdy až moc, děti se před paprsky chladily v brouzdališti,  schovávaly se do stínu střechy starého vojenského stanu, chladily se melouny a zmrzlinami.

Částečně jsme se stravovaly v polní kuchyni a obědy jsme dováželi od Tomáše Rýdla z Č. Kostelce.

Samotný lov ryb byl na položenou a to na návnady, které našemu rybářskému soustředění věnovali přední čeští výrobci.

Touto cestou bych rád za děti poděkoval štědrým sponzorům, bez kterých by se naše dětské rybářské soustředění nemohlo uskutečnit, jedná se o:

 • Carp Servis Václavík
 • Karel Nikl Kolín
 • Mikbaits
 • SaarGummi Červený Kostelec
 • Bejs Fish
 • KUKO Č. Kostelec
 • Albi Č. Kostelec
 • Autocemp Rozkoš Česká Skalice
 • pekařství Geisler Č. Kostelec
 • Město Červený Kostelec
 • Rybářské potřeby Rybina Hradec Králové
 • KS Fish Jaroměř
 • LK Baits Lukáš Krása
 • ceny do soutěže: věnovala firma FOX

Přestože někteří z rodičů po ukončení soustředění měly negativní ohlasy k ceně za soustředění, i když děti měly po celou dobu soustředění zajištěnu stravu 6 x denně i pitný režim, nad rámec pak dostávali nanuky a domů si odnesly rybařinu v hodnotě cca 1.800,- Kč a rybářské tričko v hodnotě 200,- Kč,  někteří z rodičů lživě rozhlašovali, že soustředění se dětem nelíbilo, což bylo velice rychle vyvráceno, z vyjádření a nadšení dětí věřím, že dětské rybářské soustředění se vydařilo a děti projevily zájem se i příští rok následného dětského rybářského soustředění zúčastnit.

Za rybářský kroužek Bc. Karel Nedvěd a Martin Kaválek

Petruv zdar

Tábor 2015