Lovící četa

Lovicí četa

  1. Lovicí četa MO ČRS je skupina v rámci organizace, která má jako primární cíl určeno zajištění hospodářského odlovu ryb, a to jak na rybnících a sádkách, tak i na chovných potocích. Na stojatých vodách pracují její členové zejména s rybami kaprovitými (kapr, amur, lín, bílá ryba), na potocích především se pstruhem potočním a v menší míře se pstruhem duhovým. Také se účastní jarního vysazování plůdku pstruha.Činnost lovicí čety je časově velmi přesně vymezena – výlovy se konají na jaře (březen, duben), zejména však na podzim (konec září – listopad). Loví se zpravidla soboty a neděle.Jedná se o práci dosti fyzicky namáhavou, toto je však kompenzováno tím, že jde o činnost, při které dochází ke kontaktu s rybami a přírodou.
  1. Jde o dosti specializovanou práci, členové musí být řádně proškoleni, na vedoucích pozicích musí mít složené zvláštní zkoušky. Rovněž je nezbytné dobré vybavení – důležitou pomůckou je vhodná brodivá obuv (tzv. „broďáky“).
    Základním pilířem k úspěchu při této náročné činnosti je souhra celého týmu a vzájemná odpovědnost a solidarita. Člen lovicí čety se prakticky nemusí starat o shánění brigádnických hodin, musí však počítat s tím, že v okamžiku zahájení času výlovů je třeba maximálního nasazení. Absence jednoho či dokonce více členů týmu dokáže velmi vážně narušit chod celé akce, proto je třeba ke své účasti přistupovat důsledně, zrušení účasti na poslední chvíli nebo zejména nedodržení slíbené účasti je velmi nezodpovědným jednáním, které ostatním kolegům způsobuje pouze těžkosti.Velkou výhodou je, že po zbytek roku má lovicí četa volno, její členové nemusí pracně shánět brigádnické hodiny. Odpracuje-li člen nejméně 35 brigádnických hodin za rok (což není vůbec problém), získá územní povolenku zdarma.
  2. Kontakt na vedoucího lovicí čety: Vlastimil Kostelecký, tel.: 603 906 904